MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANAN

 

“Dengan ini Kami menayatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

 

Ttd

Pimpinan  beserta staf